Indítsa be vendéglátóegységét a BAHAMASSAL!

Indítsa be vendéglátóegységét a BAHAMASSAL!

PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

A promóció elnevezése/mottója: „Indítsa be vendéglátóegységét a BAHAMASSAL!”

A promóció időtartama:              2021. április 26. - 2021. május 22.

A promóció szervezője:              BA-HA-MA’S Kft. 

                                                   2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.

Promóciós ajándékok:                A promócióban résztvevők garantált nyereményt kapnak: 

                                                  100.000 Ft-ot elérő vásárlás után 1 marketing csomagot

 

A promóció menete:

1.A promócióban való részvétel feltétele: 

Azon vásárlók, akik a promóciós időszakban a Bahamas Kft.-től legalább 100.000 Ft értékben  vásárolnak (továbbiakban: Vásárló), Bahamas marketingcsomagot kapnak ajándékba. A promócióban résztvevő termékek köre: a Bahamas Kft. által forgalmazott összes termék.

 

1.1.A promócióban való részvételről az arra jogosult Vásárló a Szervező elérhetőségeinek bármelyikén (e-mail: rendelés@bahamas.hu, telefon: 06 27/548-150) keresztül lemondhat, vagy –amennyiben nem mondja vissza a részvételt, az ajándék átvételét megtagadja. A promócióban való részvétel kötelezettséggel nem jár.

 

1.2.A promócióban a BA-HA-MA’S Kft. munkatársai, tulajdonosa, valamint ezen személyek a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt (kizárt személy).

 

1.3.A promócióban nem vehetnek részt a BA-HA-MA’S Kft.-vel szerződött azon Partnerek munkatársai, akik a megkötött szerződés szerint nem jogosultak bármilyen, a BA-HA-MA’S Kft által szervezett promócióban részt venni (kizárt személy).

 

Az ajándék igénybevételének menete: 

A fenti feltételeket teljesítő (nem kizárt) Vásárlók kivétel nélkül jogosultak az ajándékokra. A jogosultság a promóciós időszakot követően kerül megállapításra. Az ajándékra jogosult vásárlókkal a Bahamas Kft. munkatársai a promóciós időszakot követő 2 héten belül felveszik a kapcsolatot, és egyeztetik a kiválasztott marketingcsomagot, valamint az átvétel helyét és időpontját.

 

A promócióban kapható ajándék: 

1 db marketingcsomag, melynek tartalma választható az alábbiak közül:

        1.csomag: 1 db Bahamas logózott póló + 1 db Bahamas logózott arcmaszk + 1 csomag színezőfüzet

vagy

       2.csomag: 1 db Bahamas logózott kötény + 1 db Bahamas logózott arcmaszk + 1 csomag színezőfüzet

 

2. Egyéb rendelkezések:

 

2.1.A jelen szabályzatban foglalt promóció nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (”Szjtv.”) 23. § (1) bekezdése szerinti ajándéksorsolásnak, amelyre tekintettel a nyereményjáték vonatkozásában az Szjtv. rendelkezései nem alkalmazandóak.

 

2.2.A Szervező a promóciót bármikor megszüntetheti, felfüggesztheti vagy annak feltételeit módosíthatja, amely esetben a Vásárló a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. A promóció feltételeinek egyoldalú módosítása esetén a Szervező a módosított szabályzatot közzéteszi.

 

2.3.A Szervező a Vásárló által megadott adatok helyességéért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a promóció során mind akár Szervező, akár a Vásárló oldalán esetlegesen fellépő bármilyen technikai probléma miatt felelősséget nem vállal. Az ajándékok vonatkozásában a Szervezőt kellékszavatosság vagy más felelősség nem terheli.

 

2.4.A Szervező a promócióban résztvevő Vásárlók adatait a www.bahamas.hu oldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt feltételeknek megfelelően kezeli. A személyes adatok kezelésének a jogalapja a Vevő önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A kezelt személyes adatok köre: név (jogi személy Vásárló esetében kapcsolattartó személy neve), telefonszám, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama a promóció lezárását követő 15 nap. 

 

Dunakeszi, 2021. április 20.

 

BA-HA-MA’S Kft.

Procyon InteliArt Online Marketing
Honlapkészítés: InteliArt Online Marketing Kft.